Rozlomity
Cvičte správne

Jazykové školy a kurzy

Akadémia vzdelávania, Rooseveltova 4, KE, 055 622 07 17, www.aveducation.sk
BAKSCHOOL, Poštová 1, 040 01 Košice, 055 62 255 41, www.bakschool.s-n.sk
DUNA Nová jazyková škola s.r.o., www.dunaskola.sk
Jazykové centrum ForUs, Masarykova ul. 2, KE, 0915 317 871, www.forus.sk 
Mortimer - English Club, Drevný trh 3, 0903 621 902, www.mortimer-englishclub.sk
Real language school, s.r.o., Poštová 14, www.reallanguageschool.sk. 0905 250 206
Regent, Gemerská 3, trakt A, KE, 055/7 999 185, www.regent.sk
Teddy's Baby Club, Kováčska 32, KE, 0948 720 201, www.teddysbabyclub.sk
UNITED! – jazyková škola, Kukučínova 7 040 01 Košice, 2 posch., 0902 094 291,  www.united-school.sk
Vista, Moyzesova 22, KE, 055 622 55 77, www.vista.sk