Rozlomity
Cvičte správne

Dôležité telefónne čísla

Tiesňové volanie (jednotné číslo - požiar, pohotovosť, polícía):112

Požiar: 150
Pohotovostná zdravotná služba: 155
Polícia: 158

Linka záchrany (poradenstvo pri záchrane života a prvej pomoci): 0850/11 13 13
Mestská polícia: 159

UAMK - Slovakia (dispečerská a informačná služba motoristom, nepretržitá havarijná a núdzová služba): 123

Centrálny mestský dispečing: 055/641 91 31

Pohotovostná lekárska služba: 16 183
Elektrický prúd: 055/622 77 77
Plyn: 055/622 19 15
Pitná voda: 055/642 75 07
Verejné osvetlenie - poruchy: 126


Linka dôvery (nonstop): 055/6441 155

Autobusová stanica (informácie): 055/625 16 19
Železničná stanica (informácie): 055/613 20 68
Informácie o vlakových spojeniach u nás i v Európe: 18 188
Letisko (informácie - odlety, prílety): 055/683 21 00