Rozlomity
Cvičte správne

Pre biznis

Sféra podnikania
Právne formy podnikania
Živnosť a koncesia
Daňové povinnosti pri podnikaní
Odvodové povinnosti
Práva duševného vlastníctva
Verejné obstarávanie
Konkurz
Obchodný register
Živnostenský register
Daňové riaditeľstvo
Overenie IČ DPH v SR
Overenie IČ DPH v EÚ
Zoznam platiteľov DPH
Register trestov

Vládne Inštitúcie
Parlament
Vláda SR

Ministerstvá
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo životného prostredia

Štátne inštitúcie
Fond národného majetku SR
Generálna prokuratúra SR
Najvyšší súd Slovenskej republiky
Národný inšpektorát práce
Pamiatkový úrad SR
Poštový regulačný úrad
Protimonopolný úrad SR
Slovenský metrologický ústav
Slovenský ústav technickej normalizácie
Správa štátnych hmotných rezerv SR
Stredisko pre štúdium práce a rodiny
Telekomunikačný úrad SR
Úrad geodézie, kartografie akatastra SR
Úrad jadrového dozoru
Úrad na ochranu osobných údajov
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Úrad pre verejné obstarávanie
Štatistický úrad SR

Poisťovne
AEGON, životná poisťovňa
Allianz Slovenská poisťovňa
AMSLICO AIG Life
AXA
Česká poisťovňa Slovensko
ČSOB Poisťovňa
D.A.S.
Generali
ING Životná poisťovňa
Komunálna poisťovňa
Kontinuita
KOOPERATIVA
OTP Garancia
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne
Poisťovňa Tatra
Prvá Česko-Slovenská Poisťovňa
QBE
Union
UNIQA
Wüstenrot
Rôzne organizácie
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Republiková únia zamestnávateľov
Slovenský živnostenský zväz
Komora komerčných právnikov
Slovenská advokátska komora
Slovenská komora daňových poradcov

O Európskej únii
Portál EÚ
Činnosti EÚ
Inštitúcie EÚ
Právne dokumenty EÚ
Štatistiky EÚ
Granty EÚ

Médiá o biznise
Hospodárske noviny
Trend
Profit
SME
PRAVDA
TA3

Banky a sporiteľne
Národná banka Slovenska
Citibank
Československá obchodní banka
DEXIA
Eximbanka
ING Bank
Istrobanka
Komerční banka
mBank

OTP Banka
Poštová banka
Privatbanka
Prvá stavebná sporiteľňa
Slovenská sporiteľňa
Slovenská záručná a rozvojová banka
Tatra banka
UniCredit Bank
VOLKSBANK Slovensko
Všeobecná úverová banka
Wüstenrot

Euro
Zavedenie eura v SR
Euro a verejná správa
Európska centrálna banka

Kapitálové trhy - burza
Burza cenných papierov
Komoditná burza Bratislava
Finergo
Trading forex akcie a komodity
Finport – obchodovanie na svetových akciových trhoch
RM-Systém Holding
Stredisko cenných papierov Bratislava
Wall Street

Užitočné stránky
Zbierka zákonov
Mapy SR
Ekonomické a právne informácie
Zoznam exekútorov
Zoznam notárov
Vyhľadanie PSČ