Rozlomity
Cvičte správne

Múzeá

Múzeum Vojtecha Löfflera Košice

Alžbetina 20, tel/fax 055- 62 230 73 , lofflermuzeum@gmail.com, www.lofflermuzeum.sk

Múzeum otvorené :
Utorok - sobota: 10.00 – 18.00 hod., Nedeľa od 13.00 – 17.00 hod.
V piatok dopoludnia bezplatný vstup !

 
VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM

Východoslovenské múzeum v Košiciach
Námestie Maratónu mieru č. 2, tel. 055/62 203 09, 0917965016
e-mail: info@vsmuzeum.sk; www.vsmuzeum.sk
Expozície otvorené: utorok - sobota: 9.00-17.00 hod., nedeľa: 14.00-18.00 hod.

KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD
V podzemí uložený jedinečný nález zlata európskeho významu, ktorý opätovne uzrel svetlo sveta pri výkopových prácach 24. augusta 1935. Celkom 2920 mincí, z 15. - 17. storočia, renesančná reťaz a 3 medaily, všetko ukryté v nenápadnej medenej nádobe. Výnimočnosť nálezu podčiarkuje jazdecká medaila kráľa Ferdinanada I. z roku 1541, ktorá je v zlatom prevedení jediná na svete. Nechajte sa opantať túžbou uzrieť na vlastné oči trezor plný zlata a príďte k nám, do modernej interaktívnej expozície.
Námestie Maratónu mieru č. 2

Vstupné:
študenti ZŠ, SŠ, VŠ, dôchodcovia do 70 rokov ........................... 2,- €
dospelý návštevník ...................................................................... 3,- €
rodinná vstupenka do expozície (2 dospelí+2 deti)……………... 5,- €

PRÍRODA KARPÁT
Expozícia Príroda Karpát Vám poskytuje poučný výlet za krásami matky prírody. Počas prehliadky spoznáte, prostredníctvom zaujímavých prírodovedných zbierok, vesmírnych návštevníkov, pestrosť a neuveriteľné bohatstvo útrob Zeme, nemých svedkov bohatej histórie našej planéty, rastlinstvo a živočíšstvo rozmanitej karpatskej krajiny. V expozícii už môžete obdivovať aj Meteorit Košice. A čo je najlepšie? Tento výlet môžete zorganizovať v každom počasí a bez špeciálneho bádateľského výstroja. Staňte sa aspoň na chvíľku zvedavými objaviteľmi.
Hviezdoslavova 3

SPOZNAJME PRÍRODU ŠIESTYM ZMYSLOM
Súčasťou expozície Príroda Karpát sú modely, pomocou ktorých môžu spoznať nevidiaci návštevníci vybrané prírodniny hmatom. Realizácia modelov sa uskutočnila vďaka finančnej podpore dotačného systému Ministerstva kultúry SR.

STOROČIA V UMENÍ
Skvosty umeleckohistorických zbierok v expozícii poukazujú na kreativitu a obrovskú remeselnú zručnosť našich predkov. Päť storočí sakrálneho umenia na jednom podlaží umožňuje neuveriteľnú cestu časom, môžete vidieť ako sa vyvíjala symbolika a rozvíjali jednotlivé motívy a porovnať vnímanie východného i západného rítu. Druhé podlažie venované kultúre bývania poukazuje na to ako sa v histórii menil vkus mešťanov a ako sa bývalo na vidieku. Zaujímavá je aj historická lekáreň u Božieho oka z 19. storočia. Vydajte sa s nami za dejinami krásy, umenia a tvorivosti na východnom Slovensku.
Hviezdoslavova 3

Vstupné:
študenti ZŠ, SŠ, VŠ, dôchodcovia do 70 rokov ........................... 1,- €
dospelý návštevník ...................................................................... 2,- €
rodinná vstupenka do 1 expozície (2 dospelí+2 deti)…………… 3,- €

KOŠICKÉ STOROČIA – MIKLUŠOVA VÄZNICA – KATOV BYT
Chladná atmosféra stredovekého mesta, neskoršej väznice a mučiarne si Vás hneď podmaní svojou autentickosťou. Na jedinom mieste, v starých gotických prepojených meštianskych domčekoch spoznáte históriu cechov slobodného kráľovského mesta, ukážky súdnictva a miesto, kde býval kedysi kat. Poďte spolu s nami na krátku výpravu za bohatou históriou Košíc.
Hrnčiarska č. 7 – Katova bašta

RODOŠTO – PAMÄTNÝ DOM FRANTIŠKA II. RÁKOCZIHO
Závan orientálnej architektúry do Košíc prináša replika exilového domu Františka II. Rákocziho z tureckého mesta Rodošto. Expozícia venovaná predovšetkým slávnostnému znovupochovaniu v Dóme sv. Alžbety približuje aj osobnosť, rodinu, druhov kniežaťa a originálny interiér jedálne, ktorý vraj maľoval sám Rákóczi. Hravosť motívov a ornamentiky prímorského prostredia Vám priblíži exotický svet Osmanskej ríše.
Hrnčiarska č. 7 – Katova bašta

STREDOVEKÁ FORTIFIKÁCIA MESTA KOŠICE
Bohaté stavebné dejiny mesta natrvalo poznačili jeho tvár, každé obdobie niečo po sebe zanechalo... Ojedinelé pozostatky kedysi mohutných hradieb, palné zbrane, ktoré slúžili na obranu Košíc, môžete obdivovať v kazematách, v expozícii, ktorá je pripomienkou rozkvetu stredovekého centra kultúry, umenia a moci.
Hrnčiarska č. 7 – Katova bašta

Vstupné:
Miklušova väznica – Košické storočia – Katov byt
študenti ZŠ, SŠ, VŠ, dôchodcovia do 70 rokov ........................... 1,- €
dospelý návštevník ...................................................................... 2,- €
rodinná vstupenka do expozície (2 dospelí+2 deti)…………… 3,- €
Rodošto – pamätný dom Františka II. Rákocziho + Stredoveká fortifikácia mesta Košice
študenti ZŠ, SŠ, VŠ, dôchodcovia do 70 rokov ........................... 2,- €
dospelý návštevník ...................................................................... 3,- €
rodinná vstupenka do expozície (2 dospelí+2 deti)……………... 5,- €
Spoločné vstupné Miklušova väznica, Rodošto, Stredoveká fortifikácia
dospelý návštevník ...................................................................... 4,-€
rodinná vstupenka (2 dospelí+2 deti) ………….....................…... 8,- €

PONUKA PRE NÁVŠTEVNÍKOV EXPOZÍCIÍ:
Východoslovenské múzeum ako prvé v Košiciach ponúka pri prehliadke expozície Miklušova väznica-Košické storočia-Katov byt multimediálneho sprievodcu OPUS v troch jazykoch: slovenčine, angličtine, maďarčine, v expozíciách Košický zlatý poklad, Príroda Karpát a Storočia v umení v dvoch jazykoch: slovenčine a angličtine.
SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM

Hlavná 88, Košice, tel.č. 055/6224035-6, www.stm-ke.sk, Vstupné: Expozície múzea dospelí 3,00 €, zľavn. vstupné 1,50 €, rodinná vstupenka 5,00 € Banská expozícia a Energetické oddelenie 1,00 € Príplatok za lektorský výklad 2,00 € (mimo organizovaných skupín). Astronómia 1,00 € Planetárium dospelí 2,00 €, zľavnené vstupné 1,50 €. 
STÁLE EXPOZÍCIE
BANÍCTVO,HUTNÍCTVO - METALURGIA 19. a 20.st., CHEMICKÁ EXPOZÍCIA, UMELECKÉ KOVÁČSTVO, ENERGETICKÉ ODDELENIE AURELA STODOLU, OZNAMOVACIA ELEKTROTECHNIKA – záznam a reprodukcia zvuku, VÝVOJ PÍSACÍCH STROJOV, ÚŽITKOVÉ A OZDOBNÉ PREDMETY Z KOVOV, Z DEJÍN FYZIKY NA SLOVENSKU, ASTRONÓMIA – pozorovacia technika v astronómii a astronómia na Slovensku
NOVÉ EXPOZÍCIE:
METALURGIA V 19. a 20.STOROČÍ
SIEŇ ELEKTRICKÝCH VÝBOJOV
VÝVOJ GEODETICKEJ TECHNIKY A KARTOGRAFIE
ENERGETICKÉ ODDELENIE AURELA STODOLU

VYUČOVACIE TÉMY:

Ponúkame netradičnú hodinu dejepisu pre 5.ročník ZŠ k vyučovacej téme „Pamäť ľudstva“ – Vývoj písma - PÍSMENKOVANIE – kde niet písma, niet dejín....všetko o písacích strojoch

VÝROBA ŽELEZA A OCELE - expozícia hutníctva - model vysokej pece
PRÍBEH KOLIES – od dreveného kolesa cez vodné turbíny k motorom
O MAPE A PODĽA MAPY – spoznávanie mapy od jej histórie až po súčasnosť
BOL RAZ JEDEN VYNÁLEZCA – Edison a jeho vynálezy, ktoré zmenili svet...(fonograf, žiarovka...)

Na termínoch jednotlivých programov je nutné dohodnúť sa vopred na tel.č. 055/ 72 606 25055/ 72 606 25 alebo mailom: prezentacia@stm-ke.skMoldava nad Bodvou, Hlavná 52, tel: 055/6714592, Mob.: +421 917 529 347
Hvezdáreň a planetárium, Štóska 174, 044 25 Medzev, Tel.: 055/4663675, Mob.: +421 917 178 276
Ulička remesiel, Hrnčiarska 9, 040 01 Košice, +421 915 892 007
www.kcubar.sk

AKTUÁLNE VÝSTAVY :

BILANCIA 1950 – 2012
– po Bratislave prichádza aj do Košíc kolektívna výstava Združenia slovenských profesionálnych fotografov. Retrospektívna unikátna výstava odprezentuje okolo 50 členov najväčšieho fotografického združenia na Slovensku, od najstarších generácií už nežijúcich fotografov po najmladšie. Prezentujú sa : Magdaléna Robinsonová, Karol Kállay, Otakar Nehera, Viliam Malík, Igor Grossmann, ale tiež Oľga Bleyová, Zuzana Mináčová, Judita Csáderová, Ľuba Laufová, Rudolf Lendel, Pavol Breier, Ľubo Stacho, Martin Marenčin, Daniel Brogyanyi, Jana Hojstričová, Silvia Saparová, Ingrid Patočková alebo Jaroslav Žiak.
Trvanie výstavy : 11.7. – 25.8.2013


PLANETÁRIUM – bezbariérový vstup!

PROGRAMY PRE ŠKOLSKÉ SKUPINY: utorok – piatok astroprogramy
SLNEČNÁ SÚSTAVA, ORIENTÁCIA NA NOČNEJ OBLOHE, SÚHVEZDIA ZVIERATNÍKA, Z NOVÝCH POZNATKOV ASTRONÓMIE
JARNÁ a LETNÁ NOČNÁ OBLOHA – program pre všetky vekové kategórie
PRÁZDNINOVÉ PROGRAMY
PROGRAMY PRE VEREJNOSŤ

utorok – piatok o 14.00, aktuálny termín je nutné overiť na t. č. 055/72 606 56055/72 606 56 alebo 62 240 35-36
• Špeciálne programy pre školské skupiny ASTRONÓMIA PRE 4. – 5. ročník ZŠ
• Prehliadka expozície Astronómia s multimediálnym astronomickým programom. Historické ďalekohľady.
Záujem organizovaných skupín o program v planetáriu je nutné oznámiť vopred na t.č. 055/72 606 56055/72 606 56
Kapacita miest: 42. Minimálny počet návštevníkov 10.VYSUNUTÉ EXPOZÍCIE SLOVENSKÉHO TECHNICKÉHO MÚZEA
Nová expozícia :

Vysunutá expozícia STM: HISTÓRIA BANÍCTVA NA SPIŠI

V Multifunkčnom banícko-energetickom centre BARBORA v Spišskej Novej Vsi
Otvorené: utorok - sobota: 9,00 – 15,00
Vstupné: dospelí: 1,- €
žiaci, študenti a dôchodcovia: 0,50 €
Informácie: www.stm-ke.sk, stmke@stm-ke.sk
Tel: 00421 55 62 240 35-37 ;0918 965 7080918 965 708; 0903 531 6120903 531 612, 0902 201 8610902 201 861
_________________________________________________________________________________


MÚZEUM LETECTVA - Areál Letiska Košice
Prezentácia vzácnej kolekcie spaľovacích a prúdových motorov, originály stíhacích lietadiel a vrtuľníkov, repliky historických lietadiel, GALÉRIA PREZIDENTSKÝCH LIETADIEL
Meracie a navigačné prístroje, letecká výstroj, ukážky leteckých modelov a makiet.
EXPOZÍCIA CESTNEJ DOPRAVY
Historické a dopravné prostriedky s motorom i bez neho; bicykle, motocykle, osobné i nákladné automobily. Vystavené sú zbierky
Veterán klubu Cassovia Retro Košice doplnené exponátmi Slovenského technického múzea( priestory ML).

Otvorená nová expozícia v ML: LETECKÉ TECHNOLÓGIE – vývoj leteckých konštrukcií


Otváracie hodiny: utorok – nedeľa 9.00 – 16.00 hod.
Vstupné: dospelí 3,30 €, zľavn. vstupné 1,50 €, rodinná vstupenka 6,50 €

Návštevu organizovaných skupín je možné dohodnúť na t.č 0903 747 5950903 747 595, 055/ 683 22 72055/ 683 22 72 alebo 055/ 62 240 35-37 (vrátnica STM)
MÚZEUM KINEMATOGRAFICKEJ A FOTOGRAFICKEJ TECHNIKY RODINY SCHUSTEROVEJ v MEDZEVE

Informácie: t.č. 0918 965 7010918 965 701
Otvorené celoročne: utorok – sobota 10.00 – 15.00 hod.
Vstupné: dospelí 1,50 €, zľavnené 1,00 € Záujem organizovaných skupín (10 a viac návštevníkov) o prehliadku oznámte
vopred na t.č. 0918 965 7010918 965 701KAŠTIEĽ V BUDIMÍRE PRI KOŠICIACH
V klasicistickom kaštieli (vzdialenom od Košíc 5 km) ponúkame návštevu stálej expozície a výstav:

EXPOZÍCIA
Historické hodiny
História merania času, hodinové stroje nástenné, vreckové i vežové – prevažne zo zbierok STM.

Výstavy:
PLASTIKY A ŠPERKY MILANA KOPČOVA

Samostatná výstava umelca zahŕňa plastiky, drevoryty a šperky
Trvanie: jún - august


Informácie: Kaštieľ v Budimíre , tel.č. 055/ 6958294055/ 6958294
Otvorené: utorok – sobota 10.00 – 17.00 hod.
Vstupné: dospelí 1,50 €, deti 1,00 €
STM ponúka prenájom výstavných priestorov Kaštieľa v Budimíre na malé umelecké komorné výstavy.NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA SOLIVAR
Národná kultúrna pamiatka, jedna z najvýznamnejších technických pamiatok na Slovensku.
Unikátny komplex technických objektov na čerpanie soľanky a varenie soli, pochádzajúci zo 17. storočia.

EXPOZÍCIA
DEJINY ŤAŽBY A VÝROBY SOLI V SOLIVARE


Výstavy

Dr. ŠTEFAN BUTKOVIČ, CSc.
Výstava o živote a diele zakladateľa Technického múzea v Košiciach a priekopníka Technického múzejníctva na Slovensku
sprístupnená pri príležitosti 100.výročia jeho narodenia

Informácie: Solivar pri Prešove, tel.č. 051/7757427051/7757427,
Vstupné: dospelí 2,50 €, zľavnené vstupné 1,50 € (nad 70 rokov zdarma); rodinná vstupenka 4,00 €
Otvorené: pondelok – sobota 9.00 – 17.00 hod., vstup do múzea je realizovaný v týchto časových intervaloch: 9.00, 10.30,
13.00, 14.30
MÚZEUM J. M. PETZVALA V SPIŠSKEJ BELEJ
Vývoj fotografickej a kinematografickej techniky na pozadí života a diela J. M. Petzvala. Ukážky prvých reportérskych
a cestovných prístrojov a aparáty pre stereografiu.
Informácie: Múzeum J. M. Petzvala, 052/4591307052/4591307
Otvorené: utorok – sobota 10.00 – 16.30 hod
Vstupné: dospelí 1,5 €, zľavnené vstupné 1,00 €
MÚZEUM DOPRAVY V BRATISLAVE
Stála expozícia dopravných prostriedkov cestnej a železničnej dopravy: Vyše 100 historických automobilov, veteránskych
motocyklov, parné rušne, železničné vozne a dopravné exponáty.

Aktuálne výstavy a podujatia:

PRÍBEHY DVOCH KOLIES
Výstava prináša širokú škálu pohľadov na bicykel. Voľne prevádza vznikom a vývojom tohto dopravného prostriedku od prvých pokusov človeka o udržanie rovnováhy na dvoch kolesách cez rôzne peripetie vývoja až po bicykel ako ho poznáme dnes...
Trvanie: do 31.8.2012

„BEATOVÁ GENERÁCIA“ výstava fotografií Peter Procházka
Výstava nie len o hudbe.
Elektrická gitara a prvomájové sprievody.
Trvanie: do 31.8.2012


„ŽELEZNICE V ARCHÍVNYCH DOKUMENTOCH“ Slovenský národný archív prezentuje
Návštevníci výstavy si budú môcť prezrieť rôzne historické dokumenty týkajúce sa železníc, technickú dokumentáciu železničných stavieb, projekty, technické výkresy stavieb a vozidiel, cestovné doklady, preukazy vyznamenania, železničné mapy či propagačné materiály. Prezentované budú napríklad aj dokumenty o visutej lanovej dráhe z Tatranskej Lomnice na Skalnaté Pleso. Výstava poteší malých i veľkých - všetkých, ktorým učaroval vlak ako dopravný prostriedok.
Trvanie: do 15.9.2012Šancová 1/a, 811 05 Bratislava číslo tel. 02/52 444 16302/52 444 163 fax: 02/52 494 021
e-mail : muzeumdopravy@stm-ke.sk
www.muzeumdopravy.com
otvorené :
ut. – pi.: 10,00-17,00 hod
so.– ne.: 10,00-17,00 hod.
vstupné: dospelí 3,3 €, zľavnené 1,5 €, rod.vstup. 6,5 €