Rozlomity
Cvičte správne

Cestovné kancelárie

AEOLUS CK, Alžbetina 18, 040 01 Košice, 055 729 04 56
AGENTÚRA ALBATROS S.R.O., ,055 622 16 60
B.T.S. - LETECKÁ AGENTÚRA, Timonova 27, 040 01 Košice, 055 622 16 60, www.btskosice.sk
CA TIMATOUR - ING. KRISTÍNA KEHEROVÁ, Mäsiarska 13, 040 01 Košice, 055 729 71 54
CA - JUSTO, Kuzmányho 43, 040 01 Košice, 055 625 56 49, www.justo.sk
CK FERROTOUR A.S., Vstupný areál U. S. Steel, 040 01 Košice, 055 729 12 34
CK FIFO, S.R.O., Poštová 1, 040 01 Košice, 055 625 33 96
CK RUEFA CS, Alžbetina 47, 040 01 Košice, 055 622 73 81
CIUTOUR - PÚTNICKÉ ZÁJAZDY, Južná tr. 15, 040 01 Košice, 055 676 53 63
CK FANY, Hrnčiarska 2/A, 040 01 Košice, 055 625 41 11
MIREKS cestovná kancelária, Kasárenské nám. 1, 040 01 Košice www.mireks.sk