Rozlomity
Cvičte správne

Tenis

Anička, Kostolianska cesta, 0907 422 032
BD Železníky, Gemerská ulica / Železníky/, 055 644 23 73
Hotel Hrabina, Košice - Bukovec, 055 685 31 52, www.hrabina.sk
Lokomotíva a.s. Košice, Čermeľská 1, KE, 055 633 04 43, 0915 949 378, www.lokomotiva.sk
Mestská plaváreň, Rumanova 19, KE, 055 623 03 22, www.teho.sk/?id=7&typ=inc
Mestský park, Mestský park 13, KE
Monopol klub, Rastislavova 80, KE, 055 678 48 77, denne od 9.00 - 23.00 hod
Olympia, Čínska 33, 055 636 10 09
Športové centrum Cassosport, Alejová ulica č. 11 (pri Blšáku), KE, www.cassosport.sk
Športový areál Kechnec, 044 58 Kechnec, 055 729 56 56, 055 729 33 23, www.kechnec.sk
Tenis club BD, Gemerská 3, Košice, 055 644 23 73, 0905 627 651
Tenis komplex, Wuppertálska 4 /KVP/, 055 645 26 11
Vasco, Strojárenská 11, VUB, a.s., 0905 256 324, 6838 221

funny - chicken tennis

most amazing tennis points