Rozlomity
Cvičte správne

Sauna

A4 sport club, Americká trieda 11, 055 636 47 09
Akvamarín - Košice, Trieda SNP 61, KE, 055 64 292 09, www.akvamarin.sk
ERGOLINE AVANTGARDE STUDIO, Kováčska 45, KE, 0904 882 148
Fitclub san, Čsl. Armády 11, 055 625 56 45
Flipper sauna, Protifašistických bojovníkov 4, 055 622 21 62
Gold s Gym relax centrum, Masarykova 2, KE, 055 632 33 93
Jumbo San, Masarykova 2, KE, 055 600 51 53, www.fitclubsan.sk
Lokomotíva a.s. Košice, Čermeľská 1, KE, 055 633 04 43, 0915 949 378, www.lokomotiva.sk
Monopol klub, Rastislavova 80, KE, 055 678 48 77, denne od 9.00 - 23.00 hod
Relaxačno - športové centrum, Kustrova 5, 055 633 24 16
Rekondičné centrum Ruženka, Rooseveltova 12, 1. poschodie, KE, 055 625 71 87, 0915 507 222, www.ruzenka.sk
Slnečnica - Centrum starostlivosti o zdravie žien, Cimborkova 1, 055 632 13 09
Tenis komplex, Wuppertálska 4, KE, 055 645 26 11
TJ Metropol, Štúrova 32, 055 622 03 95
Via Vitae, Diamantová 1, KE, 0911 898 919 , www.viavitae.sk